top of page

Tomáš Baťa měl jedinečnou schopnost měnit myšlení lidí na základe svého osobního příkladu. Věřil, že trvale vychovávat je možné jen osobním příkladem a že pokud se zastaví růst šéfa, zastaví se celkově růst firmy.

13_SOkA Zlín, Sbírka fotografií Zlín, ob

AKADEMIE

Jedno ze slov, které charakterizuje společně osobnost i pracovní posláni Tomáše Bati, je slovo služba. Sloužit podle Tomáše Bati znamenalo vykonávat cokoliv tím nejlepším způsobem a převzít odpovědnost za vlastní život. Jeho filozofie služby se rozdělovala na 7 úrovní. Ta první hovoří o službě sobě samému. Tomáš Baťa zastával názor, že člověk nemůže dávat druhým lidem a světu to, co sám nemá. Věřil, že každý člověk má nejprve posloužit sám sobě, naučit se vybudovat sebe a následně může chtít měnit svět. Další úrovně služby se zaměřovaly na vytváření vztahů s blízkými, spolupracovníky, zákazníky, firmou, veřejnosti a světem. Sloužit znamenalo pro Tomáše Baťou vědomě budovat tyto jednotlivé oblasti lidského života tím nejlepším způsobem a s maximální intenzitou. 

Úvodní modul:

Seznamte se s Tomášem Baťou

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH TOMÁŠE BATI

Jak se chudý chlapec stal světovým podnikatelom.

SYSTÉM ŘÍZENI BAŤA                     

Řízení na základě selského rozumu.

1. modul:

Začni u sebe

TĚLO

Zásady zdravého životního stylu. Péče o tělo je zásadní – bez kvalitního spánku, plnohodnotné stravy a pravidelného pohybu není seberozvoji možný.

MYSL                   

Rozvíjejte schopnost zaměřovat se na pozitivní aspekty v živote, změňte styl svého myšleni.

DUŠE                   

Najděte si činnost, která vás činí šťastnými a pomáhá vám rozvíjet zdroj vnitřní energie. 

2. modul:

Rozvíjejte si vztahy

RODINA A PŘÁTELÉ 

Práce vás nikdy neobejme, ale vaše rodina a přátelé ano. Nikdy nezapomínejte na vztahy.

SPOLUPRACOVNÍCI                   

Učte se vnímat své spolupracovníky, jejich postoje, styl myšlení a najdete způsob jak je nadchnout.

OBCHODNÍ PARTNEŘI                   

Principy vytvářeni vztahů a komunikace s obchodními partnery, dodavateli i konkurenty. 

3. modul

Sdílení Zkušeností

SEBEROZVOJI SDÍLENÍM 

Naučte se sdílet se svou komunitou to v čem jste dobři. 

ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA                  

To nejhorší co se vám může v životě stát, že se zaměříte pouze na prací. Aplikujte 8-8-8 systém. 

VLASTNÍ ODKAZ                   

Najdete si v životě následovníky a nadchněte je pro pokračovaní ve vašem díle.

MÍSTO

Vitejte v penziónu ZikmundovVybrali jsme pro Vás místo, kde můžete zpomalit své každodenní tempo na minimum, kochat se přírodou, naordinovat si kvalitní spánek, vypnout telefon a jen tak být sám sebou. V závěrečný den se přesuneme do Vily Tomáše Bati, kde si připravíme každý vlastní plán na změnu. 

CENA

4 dny / 3 noci / Catering / Program

64.900,- Kč bez DPH / Osoba

bottom of page