top of page

DIÁŘ INSPIRACE 2024

Jak pracovat s baťovským diářem Inspirace.

Baťovské pravidlo 8-8-8

Základem baťovské filozofie budování sebe sama je nalezení rovnováhy mezi odpočinkem, prací a časem pro osobní život. Takzvané pravidlo 8-8-8 má za cíl podporovat emoční stabilitu. Osm hodin spánku je základ – věnujte aktivní pozornost tomu, jaká je kvalita vašeho spánku, co ji ovlivňuje a jak ji podpořit. Ačkoliv byl Tomáš Baťa považován za workoholika, byl si vědom toho, že ne pro každého je práce zdrojem životní energie a zastával názor: „Práce vás nikdy neobejme!“ Každý potřebuje také čas na rodinu, přátele, sport a zájmy, které, jak říká baťovská filozofie, „naplní duši!“

Jestli se občas cítíte v životě smutní, nespokojení a nic vás nebaví, zkuste zaměřit svou pozornost na to, jaká je kvalita vašeho spánku, kolik času trávíte v práci a zda vám zůstává energie na osobní život.

Zde však pro začátek nestačí pouhé uvědomění si, kolik času člověk spal, pracoval a věnoval se osobním zájmům. Pro začátek je důležité mít přehled, který vychází z pravdivých čísel. Evidujte si poměr mezi jednotlivými etapami dnes a zaznamenávejte si, jak jste se cítili. Záznamy mohou být různé a můžete využít barev – zelená (skvělý den), oranžová (průměrný den), červená (raději, ať už je zítra). Stejně můžete využít i škálu číslic 1 až 5 a známkovat jako ve škole. Na zvoleném způsobu až tolik nezáleží, důležité je, že začnete sledovat závislost mezi délkou jednotlivých etap a pocitem, jak jste se během dne cítili.

Důležitost rovnováhy mezi jednotlivými etapami naleznete podrobně v knize Inspirace Baťa, zde je jen krátké připomenutí.

Spánek

Osm hodin spánku, aktivní příprava na spánek a sledování faktorů, které ovlivňují jeho kvalitu. To také patřilo k běžné rutině každého baťovce. Spánek je v rámci filozofie vnímaný jako klíčový, protože ovlivňuje jak fyzické, tak mentální i duševní zdraví člověka. Kvalitní spánek je hlavním předpokladem emoční stability, která má nesporný vliv na komunikaci, ochotu sdílet a přemýšlet inovativním způsobem. Inspirujte se v baťovském desateru zdravého spánku.

Práce

Jak říká baťovská filozofie – nemusíte práci milovat, ale mějte na ní něco rádi. Využívejte pracovní čas efektivně. Myslete na to, jak vnímal pracovní čas Tomáš Baťa, ten zastával názor, že většina lidí, kdyby si mohla vybrat, trávila by svůj čas jinou aktivitou než prací samotnou. Proto je potřeba využívat pracovní čas efektivně, aby byla práce odvedena a člověk v ní nemusel být celý den a měl čas také na aktivity, které ho naplňují. V práci tráví lidé mnoho času neefektivně. Čas je velmi vzácný, nikdy jej nekoupíte zpět za žádné peníze světa. Přestaňte s ním plýtvat.

Odpočinek a osobní život

Každý den by měl mít člověk prostor pro rodinu a přátele, na své koníčky a v neposlední řadě také na sport. V rámci třetí osmičky byste měli mít čas na vzdělávání, kulturu, úklid, ale také jen obyčejné relaxování, a to bez pocitu viny, že bylo v práci ještě potřeba něco dodělat.
Baťovská filozofie považuje za velmi důležité, ba co víc, pro kvalitní pracovní výkon přímo nezbytné, aby se člověk uměl od práce odpoutat a na chvíli na ni úplně zapomněl. Pokud tak učinit nedokážete, je vysoká pravděpodobnost, že se časem dostaví profesní slepota. Změna činností, prostředí a všemožné zážitky umožňují člověku zachovat si schopnost, podívat se na běžné věci a zajeté procesy i jiným, netradičním způsobem.

Baťovská inspirace

„Rodina si zaslouží více než jen zbytky energie.“ „Vztah se utváří společně tráveným časem a zážitky.“ „Sval má jinou energii než tuk!“

K přehledu, který vám poslouží jako základ pro analýzu, jak vám pravidlo 8-8-8 funguje, využijte tabulku, kterou najdete v úvodu každého měsíce.

Baťovský plán na změnu 

Buduj sám sebe

                  „Raději si říci: ,Chci!’, než by mi někdo druhý řekl: ,Musíš’!”

                                                                                             Tomáš Baťa

   

Většinou vnímáme disciplínu jako něco nepříjemného, jako něco, co musíme. V disciplíně
je však neskutečná svoboda. Je to právě disciplína, která nám umožňuje o některých věcech nepřemýšlet, neodkládat je v mysli a jednoduše je jenom učinit. Šetříme tak energii, čas a mnohdy i životní prostor, protože se naučíme nehromadit věci, automaticky je uklízet apod.

 

Je náročné si jen tak uvědomit, že je nám disciplína prospěšná a uvěřit tomu. Můžete však naučit svou mysl, aby měla k disciplíně kladný vztah a následně se časem stala součástí vaší osobnosti.

 

3x denní návyk do minuty

Nejprve je nutné začít v malém. Když byl člověk přijat k firmě Baťa, a ta objevila jeho potenciál, měl možnost začít s tříletým transformačním programem. Během těchto tří let se člověk učil mít vztah k disciplíně prostřednictvím krátkých výzev a úkolů.

Například jste začínali s třemi denními návyky – jeden návyk nesměl trvat déle než jednu minutu. Nešlo ani tak o návyk samotný jako o zvyk, vykonávat jej. Když už se totiž člověku večer nechce a má tendenci úkol odložit, dokáže se lehčeji k dokončení přimět, protože si uvědomí, že to přece budou jenom tři minuty.

 

Stanovte si takové návyky, které vám pomohou zlepšovat vaši časovou efektivitu, například – odložení klíčů vždy na stejné místo, přichystání pracovní tašky či kabelky na druhý den, příprava oblečení, ustlání postele, vyvětrání před spaním atd. Můžete si vybrat i takový návyk, který bude jakýmsi mentálním cvičením, například – naučení se tří nových cizích slovíček, zapamatování si telefonního čísla nebo hlavního města libovolného státu apod. K duševním návykům pak patřila minuta meditace, dechového cvičení, vnímání vůně, nebo soustředění se na emoci.

 

V první fázi jde opravdu o to, učit se mít návyk. Následné splnění návyku si zaznamenejte do přehledu, který naleznete vždy na začátku každého nového měsíce.

Postupně, jak uvidíte každodenní plnění, poroste vaše sebevědomí a odhodlání učit se návyky delší a náročnější. Návyky do minuty si ponechejte celý rok, avšak postupně přidávejte nové. Pokud po třech měsících uznáte, že zvládnete přidat další minutový návyk, klidně můžete. Případně můžete trvání návyku po půlroce prodloužit a místo minutového cvičení mít například tříminutové, to již záleží na vás.

3x týdně dvacet minut

Vyberte si jeden návyk, kterému budete věnovat dvacet minut třikrát týdně. Pro začátek to úplně stačí. Jakmile si návyk osvojíte, můžete přidat další dvacetiminutovou výzvu. V rámci filozofie Baťa jste při intenzivní transformaci měli takové návyky týdně tři, ovšem i v dobových záznamech najdeme doporučení, že u dvacetiminutového návyku týdně stačí pro začátek pouze jeden, protože i zde jde v prvé řadě o vytvoření si vztahu k návyku. Dvacetiminutový návyk využíváme pro aktivity, jejichž plnění se projeví až po delší době, například – prohloubení jazykových schopností, sport, minimalismus v domácnosti, pravidelné čtení knih, učení se na hudební nástroj atd.

 

Efektivně toto pravidlo využijete na činnosti, ke kterým se dlouhodobě odhodláváte a s oblibou je odkládáte na další pondělí, začátek nového měsíce nebo dokonce roku. Pamatujte na baťovské: „Začněte!“

 

Pro dvacetiminutový návyk třikrát týdně si pevně vymezte čas a prostor na jeho plnění. Zde už není tak jednoduché přemluvit vlastní lenost a mysl tím, že za tři minuty máte hotovo. Proto si opravdu vyberte přesně stanovený čas a nepolevujte. Naučte se překonat sami sebe. Ze začátku to bolí a máte pocit, že to nezvládnete, ale nebojte se. Jakmile uvidíte, jak se vaše záznamy plní splněním výzvy, začnete se na ni těšit stejně jako na ty tříminutové.

1x měsíčně hodinu

Na každý měsíc si naplánujte jednu aktivitu, která vám pomůže rozšířit vaše obzory, bude pro vás zážitkem, a podpoří vaše vztahy. Navštivte výstavu, libovolnou kulturní akci, divadelní představení a ideálně pozvěte i partnera, přátele nebo rodiče.

Zážitky si zapisujte a vždy si také poznamenejte, co jste se naučili, nebo jak vás zážitek potěšil. Pokud zvládnete základní transformační plán podle baťovské filozofie, můžete se inspirovat i tím pokročilým, který je následující:

1. ROK

1 - 6 měsíců: 3 návyky denní, 3 návyky týdenní, 1 návyk měsíční
6 - 12 měsíců: + 2 návyky denní, + 1 návyk týdenní, + 1 návyk měsíční

2. ROK

1 - 6 měsíců: 2 návyky denní, 2 návyky týdenní, 1 návyk měsíční
6 - 12 měsíců: + 1 návyk denní, + 1 návyk týdenní, + 1 návyk měsíční

3. ROK

Dodržet předchozí návyky stanovené
8 návyků denních, 7 návyků týdenních, 4 návyky měsíční

 

Pamatujte vždy na základní myšlenku, která byla součástí desatera osobního růstu: „Nikdy se netrestejte za selhání!“ Pokud jste se už k jakékoliv změně odhodlali, a ne vždy se vám plán podaří dodržet, nikdy se netrestejte za selhání, ani nezačínejte znovu od začátku. Jednoduše pokračujte dál ve svém plánu.

bottom of page